Přejeme všem rodičům a dětem krásný školní rok 2018/2019

 

 

 

!!!Zápis do MŠ!!!

Vážení rodiče, pro zápis do MŠ na školní rok 2019/2020 platí tyto přijímací podmínky:

   1. fáze: Vyplnění žádostí od 15.04. do 01.05.2019 na adrese: https://mszapis.plzen-edu.cz/prijimaci-rizeni Po uvedeném datu nebude možné žádosti vyplnit ani vytisknout!!!

Pokud nemáte možnost vyplnit nebo vytisknout elektronickou žádost, můžete navštívit  kontaktní místa:

Magistrát města Plzně, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Kopeckého sady 11, 306 00 Plzeň, č. dveří 329, Bc. Alena Zajíčková, tel: 378 033 163

Úřad městského obvodu Plzeň 3, Odbor stavebně správní a investic 
sady Pětatřicátníků 1, 301 00 Plzeň, č. dveří 113, Ing. Jana Husáková, tel.: 378 036 555

44.Mateřská škola, Tomanova 3,5, Plzeň, příspěvková org. – po předchozí domluvě
p. ředitelka Mgr. Vlasta Willová, tel.:731 980 722

   2. fáze: Sběr žádostí na dané MŠ – 2.5.2019 od 14,00 do 17,00 hod.
                                                               3.5.2019 od 14,00 do 16,00 hod.

s sebou si doneste: vyplněnou žádost, rodný list, svůj občanský průkaz nebo doklad o místě trvalého pobytu dítěte (pokud se liší od místa trvalého pobytu zákonných zástupců – originál potvrzení z ohlašovny pobytu), v případě cizinců doklad o místě pobytu

   3.fáze: Přijímací řízení – od 04.05. do 31.05.2019

Podrobné informace naleznete na uvedené webové adrese:

https://mszapis.plzen-edu.cz/prijimaci-rizeni

 

       

 

 

 

 

 

 

Akce, které nás v letošním školním roce 2018/19 čekají:

Datumy jsou předpokládané a mohou se dle nemoci,počasí… měnit.
Děkujeme za pochopení.

 

 

KVĚTEN

10. května k nám přijede Divadlo Kordula s pohádkou Chameleon Leo – PŘELOŽENO NA 24.5.
vybíráme 55,-

30. května jede celá MŠ do ZOO. Prosíme, dejte dětem batůžek s pitím, ovocem

 

ČERVEN

6. června se na zahradě MŠ bude konat tradiční závěrečná slavnost a loučení s předškoláky

12. června nás čeká MODRÝ DEN. Prosíme, dějte dětem modré oblečení, hračku