Naše mateřská škola je pro vás otevřena od 6.30 do 16.30 hodin. O prázdninách (v měsíci červenci a srpnu) je MŠ vždy v provozu jeden měsíc, na druhý měsíc je zajištěna náhradní mateřská škola. Ve školním roce 2017/2018 je naše mateřská škola otevřena v měsíci červenci.

Třídy

Děti jsou zařazovány do tříd podle věku. Máme třídy:

Medvídků
Broučků
Sluníček

Nástin dne:

Příchody dětí 6.30 – 8.00 (individuální domluva)
Spontánní hry a činnosti
Svačinka
Řízené hry a činnosti
Pobyt venku
Oběd
Odpočinek (hry a činnosti)
Svačinka
Spontánní hry a činnosti
Odchody dětí 14.30 – 16.30 (individuální domluva)