Naše doplňkové programy

  • celoroční plavání pro předškolní děti v TJ Radbuza
  • zimní kurzy ledního bruslení pro předškolní děti s HC Plzeň
  • jóga pro děti
  • zumba® kids jr.
  • kulturní akce vzhledem ke kvalitě
  • využívání divadelních rekvizit k dramatizaci pohádek pro děti i veřejnost

Nadstandardní nabídka

výuka AJ hravou formou (jazyková agentura SUN)

Slavnosti a tradice v naší mateřské škole

Podzimní zahradní – se zapojením rodičů (rodiče – děti – škola)
Advent
Mikulášská
Vánoční
Tři králové
Karneval
Jarní
Maminkám
Závěrečná zahradní se slavnostním rozloučením a vyřazením předškoláčků

 

Další plánované akce

Divadelní představení
Výstavy
Exkurze
Karneval a jeho přípravy
Návštěva knihovny
Zoo
Výlety, tématické vycházky
Návštěva ZŠ – vánoční koncert, vyučování, ZUŠ
Besedy
Barevné dny
Solná jeskyně
Oslava – MDD, závěru školního roku