Naše MŠ má svůj počátek ve vile U svépomoci 11 již od roku 1956. V roce 2001 jsme se přestěhovali nedaleko, do nově vybudovaných prostor v Tomanově ulici č. 3-5, a tak zůstali v klidné části městské čtvrti Bory. Tato poloha nám stále poskytuje širší možnosti zajímavých vycházek do okolí.

 • škola je umístěna ve vícepodlažní budově, naprosto oddělená, se svým vlastním vchodem
 • je trojtřídní s kapacitou 75 dětí
 • počet zaměstnanců
  6 pedagogických pracovnic
  1 provozní pracovnice
  3 pracovnice ve školní jídelně
 • součástí školy je školní jídelna, včetně prostoru ke stravování
 • ke škole patří zahrada s pěkným vybavením a novou úpravou zeleně

Škola je moderní, vyhovující veškerým kladeným požadavkům. Přesto nové prostory tříd umožňují svým atypickým řešením udržení rodinné atmosféry. Vztahy v celé mateřské škole budujeme na základě důvěry, svobody a respektu. Společně s dětmi domlouváme pravidla vzájemného soužití. TVP (třídní vzdělávací program) vychází ze ŠVP (školní vzdělávací program) s názvem „Srdíčková školička“. Témata vybíráme s ohledem na potřeby a přání dětí tak, aby téma bylo dětem blízké, poutavé, zajímavé a cele je pohltilo. Preferujeme aktivní podíl dětí ve výchovně vzdělávacím procesu.

Třídy jsou vybaveny nábytkem dělaným na míru s moderním, přehledným a dobře dostupným systémem ukládání hraček.

Máme ve školce vlastní divadélko a vyprávíme pohádky „U starého dubu“

Máme také dvě krásně malované lezecké stěny

Vytváříme dětem potřebné zázemí s dostatečným prostorem pro jeho potřeby. Individuálně přizpůsobujeme adaptaci dítěte.

Nabízíme vyvážený program spontánních a řízených činností. Děti podněcujeme k vlastní aktivitě a experimentování, a to jak ve skupinách, tak i individuálně, a tím umožňujeme dětem získat základní kompetence důležité pro rozvoj osobnosti, zdravého sebevědomí, samostatnosti a schopnost vzdělávání se.

Respektujeme vývojové a individuální zvláštnosti dětí (nepřetěžovat, ale nepodceňovat), tempu dětí, dokončení své práce, hry.

Zaměřujeme se na podporu zdraví (volný i organizovaný pohyb, pobyty venku, strava, zpestření pitného režimu denní nabídkou ze tří možností, hygiena, prevence, vlídné a příjemné prostředí….), což má velký vliv na tělesnou a duševní pohodu.

Vedeme taktním, vstřícným a přívětivým způsobem děti k otevřenému jednání a komunikaci dítě-dítě, dítě-dospělý, spolupráci, toleranci, umět si vážit a respektovat druhého, odpovědnosti – společné vytváření pravidel. Za velmi důležité považujeme, aby každé dítě zažívalo pocit úspěchu a uspokojení.

Rozvíjíme pozitivní vztah k přírodě a uvědomění si faktu, že jak se člověk chová a působí na přírodu, tak se příroda chová k nám. Velkým přínosem v tomto působení je naše zahrada, která prošla v roce 2006 úpravou – propojení zahrad a realizace projektu Kouzelná zahrada.

Naše mateřská škola je zapojena do projektu Šablony pro MŠ, MŠMT ČR.

Více fotek najdete ve fotogalerii