Projekt ŠABLONY PRO 44. MŠ PLZEŇ
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003299

byl spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání