Projekt ŠABLONY III PRO 44. MŠ PLZEŇ
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018803
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora, projektový den ve výuce, projektový den mimo školu.
ŠABLONY III

 

Projekt SMART PLZEŇÁČCI
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012268
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt SMART Plzeňáčci

 

Projekt k environmentální výchově Bylinková víla
je financován nadací Zelený poklad. V srpnu 2019 byl založen bylinkový záhonek, který přispěje dětem k rozvoji péče o životní prostředí a bylinky budou využívány ve školní jídelně. Všem zúčastněným děkujeme!

 

 

Projekt: Výměna pedagogů
organizován a financován koordinačním česko-bavorským centrem TANDEM. V listopadových dnech ředitelka školy navštívila německou mateřskou školu v Mnichově – Gruenwald – Leerbichlallee. Na jaře 2019 přivítala naše srdíčková školička německé pedagogy.


 

ŠABLONY II PRO 44. MŠ PLZEŇ
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010850
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů – polytechnická výchova, společné vzdělávání dětí, aktivity rozvíjející ICT, projektové dny.

 

Projekt ŠABLONY PRO 44. MŠ PLZEŇ
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003299

byl spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání