O vaše děti pečují:

paní učitelky Ivana Schejbalová a Bc. Barbora Koubková

Ve třídě je 25 dětí, z toho 13 holčiček a 12 chlapců.

Třídní program pro rok  2018/19: „Jak si hrají medvědi“

Motto:
,,Největší poklad je táta, máma,
děti a to, co máme v srdci“ 

Písnička
Šel medvídek do školky
zapomněl si bačkorky
co si vezme na nožky
asi jenom ponožky.

Šel medvídek do školky

zapomněl si bačkorky
zapomněl i svačinu
poslyšte tu novinu.

Šel medvídek do školky

vzal si sebou bačkorky
a červené jablíčko
nashledanou mamičko!

Šel medvídek do školky
vzal si sebou bačkorky
do kapsičky kapesník
zatroubí s ním na nosík.

říkanka Ruce
Každá ruka má prstíčky
sevřeme je do pěstičky

Bum bum na vrátka
to je krátká pohádka.

Medvěd
Bum bum bum
medvěd staví dům.
Staví naší školičku
pro kluka i holčičku.
Bum bum bum
medvěd staví dům!

Pět medvídků
Pět medvídků přiskákalo.
pět medvídků přichvátalo.
První v kamnech zatopil.
Druhý hrnec postavil.
Třetí kaši uvařil.
Čtvrtý cukrem posypal.
Pátý volá:
„Hošíčku. Pojď ochutnat kašičku.
A nespal si hubičku.“

Trhání jablek
Trhat jabka, to je snadné.
Jedno chytíš, druhé spadne.
Udělá bum do trávy
a nebo bác do hlavy.
Po trávě se koulí,
na hlavě máš bouli.

Ježek Bodlinka – písnička
Klikatá je pěšinka na louce i v lese,
po ní ježek Bodlinka těžký náklad nese.
Pro Zuzanku jablíčko, pro Jeníčka hrušku.
Odpočívá maličko, dá to velkou fušku.

Brambora
Koulela se ze dvora
tááákhle velká brambora.
Neviděla! Neslyšela!
Spadla na ní závora.
„Kam padáš ty závoro?“
„Na tebe ty bramboro!
Kdyby tudy projel vlak,
byl by z tebe bramborák!“

Princeznička na bále
Princeznička na bále,
poztrácela korále.
Její táta, mocný král,
Honzíka si zavolal.

Honzíku, máš na mále!
Přines nám ty korále!
Honzík běžel za hory
nakopal tam brambory.

Vysypal je před krále,
tu máte ty korále!
Větší už tam neměli,
ty už snědli v neděli.

Leze ježek, leze v lese
Těžký náklad sebou nese
Děti kolem běhají
ježka všude hledají.

Dešťové kapičky
dostaly nožičky.
Běhaly po plechu
dělaly neplechu!