Školní řád 44. MŠ pro šk. rok 2020/2021

směrnice stravování

Placení stravného a školného ve školním roce 2020/21

školné ve výši 418,-Kč, musí být zaplaceno do 10. dne v měsíci
číslo účtu je  574 31 311/0100, variabilní symbol: 44 , konstantní symbol: složenkou – 379 , bezhotovostní s. – 308, specifický symbol: evidenční číslo určené školkou.

Podle § 123 odst. 2 školského zákona se vzdělávání v mateřské škole poskytuje bezúplatně od počátku šk. roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. V případě udělení odkladu školní docházky se školné též neplatí.

stravné – povolení k inkasu, číslo účtu 122 33 311/0100

při nástupu zaplatí všichni zálohu ve výši 1000,- Kč
finanční limit :děti 6 let – 38,- Kč,  děti 7 let –  41,- Kč
podrobnější informace podá ředitelka školy a vedoucí ŠJ, vedoucí ŠJ je k zastižení od 6,45 do 10,15 hod

Co děti potřebují do školky

bačkory bez zavazování (podepsané), NE pantofle !!!!!
náhradní oblečení – triko, tepláky, spodní prádlo 2ks, ponožky(v zimě:punčocháče)
pohodlné oblečení do třídy – triko, tepláky atd. (nenosíme ven)
vhodnou obuv a oblečení na pobyt venku (nenosíme ve třídě)
pyžamo a lůžkoviny / povlečení včetně polštáře a deky + prostěradlo natahovací/
hřeben (též podepsaný lih.fixem) s dírkou na provlečení  provázku k zavěšení
ve vlastním zájmu si vše podepište !!!